39000دج 
  • UGS: DGK4259
  • Livraison:  

En savoir plus


-Soudage par points:

Tension d'entrée: ca 180V ~ 240V

Courant primaire: 2A ~ 15A;

Courant de soudage: 50A ~ 800A (plage d'impulsion correspondante 1ms ~ 19ms)

Longueur du métal à souder: 0.1 ~ 1.0mm

Épaisseur du métal de soudure: moins de 0.15MM

 

RECHARGE:

Plage de Recharge de tension: 4.2 ~ 15V

Plage de Recharge actuelle: 0 ~ 2A

Dimensions: 140x245x200mm

Poids Net: 4.3 kg